Det livsfarliga kvinnohatet måste upphöra

I helgen samlas socialdemokratiska kvinnor från hela landet på S-kvinnors kongress i Borlänge. Här ska S-kvinnor anta ett nytt politiskt program för de kommande åren. Det politiska programmet ligger till grund för vår framtida politik och inriktning. Därför är det viktigt att det inte råder några tveksamheter om vad S-kvinnor vill med sin politik. Vi […]

Välfärden först, för jämställdhet och jämlikhet!

8/3 är det internationella kvinnodagen. Vi S-kvinnor vill se ett fullt ut jämställt och jämlikt samhälle. För att klara det behöver vi gemensamt säkerställa en trygg välfärd efter behov. Men en stark och gemensam välfärd är inte själva slutmålet, den är ett verktyg för att utöka demokratins räckvidd. Det är en grund för allas frihet. […]

Skåne måste stötta våra polska systrar

Rätten till säker abort är avgörande för kvinnors självbestämmande. Men det är inte en frihet vi har råd att ta för given. Hoten mot aborträtten kryper allt närmare. EU-parlamentet riktade i dagarna hård kritik mot Polens regering för att ha utövat påtryckningar mot en domstol. Målet: Ett närmast totalt förbud mot aborter i Polen. Den […]

Pappor som säljer sex ska anmälas till socialtjänsten

Kvinnor som tvingas sälja sina kroppar till svenska män är ofta offer för människohandel och kommer många gånger från fattiga EU-länder. Den svenska sexköpslagen infördes 1999 vilket var en stor seger för S-kvinnor som drev fram den då unika lagändringen. Lagen innebär att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer. Det […]

Högre löner, bättre villkor – men var finns pengarna?

Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för de patienter som legat i respirator. Dessutom är en stor del av den planerade […]

En politik för Fred, frihet och feminism

Vi närmar oss ett val. Ett viktigt val. EU valet 26 maj 2019. Hur vill vi att Europa och övriga världen ska fortsätta sin utveckling? Kvinnliga rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratin urholkas i EU och globalt. Högerextremistiska partier arbetar kvinnofientligt och främlingsfientligt, de går på den fria pressen, åklagare och domstolar. Det finns en opposition […]

Kampen för rösträtten

Den 17 december 1918 togs ett historiskt beslut om att även kvinnor får rösträtt i Sverige. I slutet på 1800-talet hade bara män med en stor inkomst eller förmögenhet rösträtt. De flesta i Sverige hade alltså inte rösträtt, det var ett borgerligt privilegium. Utgångspunkten var tydlig – rösträtt var bara för de som hade förtjänat […]

Sys­ter­skap som bi­stånd

I vår omvärld har Sverige varit en positiv kraft för fred, folkrätt, mänskliga rättigheter, nedrustning och jämställdhet. Vi behöver gå vidare och ta täten i arbetet för en hållbar utveckling med FNs utvecklingsmål Agenda 2030. För oss S-kvinnor är det glädjande att Agenda 2030 har flera jämställdhetsmål som att avskaffa våld mot kvinnor, stärka kvinnors […]