Pappor som säljer sex ska anmälas till socialtjänsten

Kvinnor som tvingas sälja sina kroppar till svenska män är ofta offer för människohandel och kommer många gånger från fattiga EU-länder.

Den svenska sexköpslagen infördes 1999 vilket var en stor seger för S-kvinnor som drev fram den då unika lagändringen.

Lagen innebär att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer.

Det var den första sexköpslagen i världen som utformades på det sättet.

Sedan dess har bland annat Frankrike följt Sveriges exempel och EU förespråkar ett kriminaliserande av den som köper sex.

Max ett års fängelse

Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års fängelse i Sverige.

I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff och väldigt få personer lagförs ens.

Det beror delvis på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på.

Skärpta straff är därför en viktig signal till potentiella sexköpare.

Straffen ska vara kännbara och ge allvarliga konsekvenser som ett fängelsestraff innebär.

Tre tidigare kommunicerade krav är därför viktiga att peka på:

 Sätt sexköpare i fängelse.

 Kriminalisera sexköp av offer för människohandel inom EU.

 Få fler EU-länder att införa sexköpslag.

Nytt krav

Vi vill nu lägga till ett krav för att stärka barns rättigheter och för att förbereda skydd och stöd inför en framtida önskvärd skärpning av straffskalan till fängelse för sexköp:

 Säkerställ att det alltid görs en orosanmälan till socialtjänsten för alla män som döms för sexköp och samtidigt är vårdnadshavare för barn.

En orosanmälan ska eller bör, enligt Socialtjänsten, göras redan vid misstanke om att ett barn far illa. Som det ser ut nu görs alltid en individuell bedömning om det ska göras en orosanmälan vid sexköp.

Sveriges radio har dock nyligen rapporterat om att polisen i Umeå sticker ut i sitt arbete mot sexköp.

När en person som är förälder åker fast görs som regel en orosanmälan för barnet. socialnämndens ordförande i Umeå Andreas Lundgren (S) tycker att rutinen är bra och menar att lämpligheten som förälder måste utredas för pappor som köper sex.

Om en förälder har begått ett brott kan barnet vara i behov av socialtjänsten för att få stöd och skydd.

Det kan handla om tillfälliga insatser riktade till hela familjen, men även långvariga åtgärder om föräldern får ett fängelsestraff.

Att polisen gör en orosanmälan är därför ofta motiverat vid olika vålds- eller sexualbrott. Men det borde även vara standard vid sexköp som har lett till fängelse.

Forskning visar dessutom att sexköp kan ses som en riskfaktor för ytterligare våld mot andra, vilket är ett tänkbart hot mot barnets fortsatta trygghet.

Samtyckeslagstiftningen har nu funnits i två år och öppnar för att köp av sexuell tjänst kan bedömas som våldtäkt eller i alla fall oaktsam våldtäkt.

Dessutom är barnkonventionen svensk lag sedan den 1 januari i år.

Skarpare verktyg

Det är helt i linje med vad vi står för och bidrar till skydd av utsatta kvinnor och med en obligatorisk orosanmälan även stöd till alla de barn som har en pappa som har köpt sex.

Vi vill att den svenska sexköpslagen ska spridas i hela EU, dels för att få ett stopp på köp av kvinnors kroppar och dels för att det skulle ge socialtjänsten skarpare verktyg för att skydda barn i fler länder.

Med Sverige som exempel, både när det handlar om lagstiftning och barns rättigheter, kan vi gå före och visa bästa praxis.

Av Heléne Fritzon (S)

EU-parlamentariker och talesperson för jämställdhetsfrågor i den

socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet 

Elin Gustafsson (S)

Ordförande i S-kvinnor Skåne.

Carina Ohlsson (S)

Ordförande i S-kvinnor och riksdagsledamot

Publicerades i Expressen 13 juli 2020