Kvinnor blickar framåt! Bilda nätverk!

 

                                                                                                          

Studieledare och ordförande i skånska S-kvinnoklubbar bjuds in till ett möte för att diskutera studierna i klubbarna och för att bilda nätverk.

Under kvällen kommer Maria Olsson från ABF att delta och informera om deras studieverksamhet och hur ABF kan vara behjälpliga för klubbarna.

Klubbarna berättar om sin verksamhet och om önskemål om nätverk för studieledarna. Hur kan vi hjälpa varandra med studieverksamheten.

Detta är ett första möte där vi lyssnar in och lär av varandra, vilka behov har vi i klubbarna.

Plats: ABF Spånehusvägen 47, Malmö.

Tid: 29 september kl 18.00 – 20.00.

Det kommer att finnas möjlighet att delta via zoom om man inte har möjlighet att delta fysiskt. Ange i så fall detta vid anmälan. Teknisk hjälp går att få av Johan Bergström 0413 29881.

Anmäl senast 24 september till S-kvinnors kansli: kansli@skvinnorskane.se

En bekräftelse med zoomlänk skickas ut när anmälningstiden gått ut.

 

ABF bjuder på enkel förtäring meddela specialkost om sådan finnes.

 

Väl mött önskar S-kvinnors studieutskott:

Catrin Tufvesson, catrin.tufvesson@kavlinge.se

Maria Wharton Stjärnskog, maria.wharton-stjärnskog@lo.se