Styrelse, revision, valberedning

DISTRIKTSSTYRELSE

Elin Gustafsson – ordförande

elin.a.gustafsson@riksdagen.se

Inger Jarl Beck – vice ordförande

inger1@hotmail.se

Anna Ingers – kassör

anna.ingers@gmail.com

Sabina M Hultgren – Distriktssekreterare 

Sabina.m.hultgren@telia.com

 

Anna Fernebro – facklig-politisk ansvarig och ersättare i förbundsstyrelsen

anna.fernebro@telia.com

 

Birgitta Eriksson – sammankallande studieutskottet

birgitta.eriksson@malmo.se

 

Madeleine Göransson – internationell ansvarig

anna.68madeleine@gmail.com

 

Veronica Larsson  – Ledamot

veronica.larsson@live.com

 

Catrin Tufvesson – Ledamot

Catrin.tufvesson@icloud.com

 

Maria Nyman Stjärnskog – Ledamot

maria.nyman-stjarnskog@lo.se

 

Tina Löfström – Ledamot

tinaoki@hotmail.com

 

REVISION:

Kerstin Nilsson – revisor

k0739431774@gmail.com

Malin Möller – revisor

blombergmalin@hotmail.com

 

Maria Nilsson – revisorsersättare

Marianne Larsson – revisorsersättare

 

VALBEREDNING:

Marianne Eriksson, Kristianstad – Sammankallande

marianne.s.eriksson@gmail.com

Kia Haraldsdotter-Sageus 

Terese Grahn

Åsa Holmqvist

Margita Malmros

Laila Olsen