Styrelse, revision, valberedning

DISTRIKTSSTYRELSE

Elin Gustafsson – ordförande

elin.a.gustafsson@riksdagen.se

Inger Jarl Beck – vice ordförande

inger1@hotmail.se

Anna Ingers – kassör

anna.ingers@gmail.com

Anna Fernebro – facklig-politisk ansvarig och ersättare i förbundsstyrelsen

anna.fernebro@telia.com

Ann-Louise Levau – studieutskottet

annlouise68@gmail.com

Ann-Sofie Adermark – studieutskottet

annsofie.adermark@gmail.com

Birgitta Eriksson – sammankallande studieutskottet

birgitta.eriksson@malmo.se

Madeleine Göransson – internationell ansvarig

anna.68madeleine@gmail.com

Maria Boström-Lambrén

mariabl@me.com

Sara Mellander

saramellander@hotmail.com

Sabina M Hultgren – Distriktssekreterare 

Sabina.m.hultgren@telia.com.com

 

 

REVISION:

Birgit Hansson – revisorbirgit.hansson@refictus.se

Kerstin Nilsson – revisorkerstin.nilsson@riksdagen.se

Maria Nilsson – revisorsersättaremaria9556@hotmail.com

Inger Nilsson – revisorsersättareinger.nilsson.morarp@telia.com

VALBEREDNING:

Annagreta Reinholdzreinholdz.a@telia.com

Eleni Rezaiieleni_liako@hotmail.com

Kia Haraldsdotter-Sageus – sammankallandekia.haraldsdotter-sageus@malmo.se

Marianne Erikssonmarianne.s.eriksson@gmail.com

Ann-Christin Råbergann-christin.raberg65@outlook.com

Tonka FrodlundTonka.frodlund@danasweden.com