Arbetstidsförkortning

21 augusti 2017 44 år efter införandet av 40 timmars arbetsvecka ställer sig Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund bakom kravet på en förändrad heltidsnorm till 30 timmar per vecka.  På initiativ av S-kvinnor i Skåne biföll kvinnoförbundets kongress 2017 som ägde rum i Karlstad den 18 – 20 augusti Skånedelegationens motion om arbetstidsförkortning . Det är en viktig […]