Arbetstidsförkortning

21 augusti 2017

44 år efter införandet av 40 timmars arbetsvecka ställer sig Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund bakom kravet på en förändrad heltidsnorm till 30 timmar per vecka. 

På initiativ av S-kvinnor i Skåne biföll kvinnoförbundets kongress 2017 som ägde rum i Karlstad den 18 – 20 augusti Skånedelegationens motion om arbetstidsförkortning . Det är en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid. Det är dessutom en viktig jämställdhetsreform. S-kvinnor som redan tidigare har varit drivande i denna fråga tar därmed återigen täten bland de nationella stora organisationerna och driver på ett införande av arbetstidsförkortning genom förändrad heltidsnorm som Sveriges nästa stora arbetsmarknadsreform.
Elin Gustafsson, ordförande för S-kvinnor i Skåne och delegationsledare på kongressen i Karlstad:
– Äntligen! S-kvinnor är nu återigen tydliga med att arbetstidsförkortning är en viktig och prioriterad jämlikhetsreform. Från Skånes S-kvinnor är vi stolta och glada att vi tog initiativet för en progressiv och nödvändig samhällsförändring. Det är på tiden och fullt möjligt. Låt oss göra så. 
 
Fler delar av arbetarrörelsen står redan upp för arbetstidsförkortning, Skånes socialdemokratiska partidistrikt är en av dessa. Nu bekräftar även Sveriges största kvinnoförbund, S-kvinnor, vikten av att ta upp tiden som ett maktbegrepp, både i förhållande till arbetet och i en vidare demokratisk mening. Rätten till fritid måste återigen bli en politik som Socialdemokraterna driver. Utöver rätten till fritid betyder en kortare arbetstid heltid och heltidslön för många idag deltidsarbetande kvinnor och skulle på så sätt bidra till mer jämställda familjeliv. Det finns därför flera anledningar till att ytterligare en arbetstidsförkortningsreform är både nödvändig och fullt möjlig.