Idaröd

Konto Idaröd

Då semesterhemsföreningen Idaröd upphörde med sin verksamhet såldes fastigheten och en del av vinsten från försäljningen överfördes till Skånes S-kvinnor, som förvaltar kapitalet.

Kapitalet har satts in på ett konto, Konto Idaröd, vars syfte är att främja arbetarrörelsens kvinnor för kunskap och rekreation, främja internationellt arbete inom arbetarrörelsen, hjälpa sjukdomsdrabbade kvinnor.

Styrelsen har utsett en grupp för att administrera kontot. I gruppen ingår distriktskassören Anna Ingers, kvinnodistriktets vice ordförande Inger Jarl Beck och verksamhetsassistent Anita Ullmann.

Anslag från kontot kan sökas av i Skåne bosatta kvinnor inom arbetarrörelsen, till verksamheter som främjar arbetarrörelsens kvinnor, till internationellt arbete, till kvinnor drabbade av långvarig sjukdom.

Fyra gånger per år delas anslag ut till sökanden. Distriktsstyrelsen beslutar per capsulam senast månaden efter respektive sista ansökningsdag.

Kontaktuppgifter:

Inger Jarl Beck inger1@hotmail.se

Anna Ingers annaingers@gmail.com

Anita Ullmann 040-660 73 06, kansli@skvinnorskane.se

Ansökan skall innehålla redogörelse för aktiviteten, vara inkommen före aktivitetens genomförande, den totala kostnaden och ansökningar till andra bidragsgivare.

Vid personlig ansökan kan bidrag endast beviljas en gång per mandatperiod (allmänna val) för samma aktivitet.

Genomförd aktivitet redovisas skriftligt till Idarödsgruppen. Beviljat belopp utbetalas efter genomförd aktivitet då kvitto på kostnader redovisats senast 6 månader efter genomförd aktivitet.

Ansökningar till Idarödskontot ska vara expeditionen tillhanda senast den 01 februari, 01 maj, 01 augusti och 01 november.

Ansökan skickas till:

Skånes S-kvinnor, Konto Idaröd

Olof Palmes plats 1

214 44 MALMÖ

Önskas ytterligare information – tag kontakt med

kansli@skvinnorskane.se

Blankett

Stadgar från och med 1 januari 2017