Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktsårskongress 2021

En skattepolitik för jämlikhet och jämställdhet Skattesystemet måste göras om. Det anser S-kvinnor i Skåne som på sin kongress kräver ett nytt skattesystem utifrån en fördelningspolitisk profil för att uppnå jämställdhet och jämlikhet Skattesystemet reformerades på 1990-talet, men sedan dess har omfattande avsteg gjorts från grundläggande principer om neutralitet, förutsägbarhet och likformighet. Exempelvis har införandet […]

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktsårskongress 2020

Signera och ratificiera FN:s konvention om kärnvapenförbund S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri från kärnvapen. Vi är besvikna över att Sverige valt att i nuläget inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som röstade […]

Uttalande i samband med Corondapandemin

Coronapandemin visar behovet av mer resurser till sjukvården både nu och efter krisen   Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i Corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för […]

Uttalande EU-val

Stå upp för kvinnors rättigheter, rösta S i EU-valet! Den 26/5 är det val till Europaparlamentet. Det är ett val om vilket Europa vi vill ha. För S-kvinnor i Skåne är det tydligt, vi måste nå ett Europa med mer öppenhet, jämställdhet och solidaritet. Arbetet med jämställdhet är en viktig grund för fredliga och trygga […]

Uttalande S-kvinnors distriktskongress 2018

I helgen har de skånska S-kvinnorna samlats för kongress. Det kommande verksamhetsåret kommer att ägnas åt valarbete på olika sätt för att bidra till en röd och feministisk valseger i Sverige, Skåne och de skånska kommunerna. Vi ser STORA feministiska segrar runt om i landet tack vare socialdemokratiskt ledda styren nationellt, regionalt och lokalt i […]

Uttalande ang. kärnvapenförbud

Uttalande på Skånes partidistriktskongress 2018 Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att […]

Sverige måste ratificera konventionen om kärnvapenförbud

I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Övriga massförstörelsevapen – kemiska vapen och biologiska […]

Uttalande utvisningar till Afghanistan

S-kvinnor i Skånes delegation deltog under helgen i debatten kring att stoppa utvisningarna till Afghanistan. S-kvinnor i Kronoberg lade i samband med detta fram ett förslag till uttalande som tyvärr inte gick igenom på kongressen. Här nedan finns det förslaget till uttalande som Kronobergs distrikt föreslog och som vi från S-kvinnor i Skåne stöttade på […]

Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017:  Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik! Införandet av en individualiserad föräldraförsäkring är prioriterat för S-kvinnor i Skåne för att krossa den ojämna fördelningen av obetalt hemarbete samt utjämna löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Därför är det positivt att Socialdemokraternas kongress i denna fråga tog viktiga kliv framåt, kongressen […]