Uttalande angående situationen i Gaza

Läget i Gaza är akut och fruktansvärt, rapporter fortsätter komma om allt fler civila dödsoffer, många av dem kvinnor och barn. Hjälporganisationer vittnar om att det inte finns någonstans för civilbefolkningen att gömma sig eller fly undan bomberna.   Civila ska inte betala priset för Hamas fruktansvärda attack. Israel måste följa internationell humanitär rätt. Gisslan […]

Uttalande från S-kvinnors distriktskongress 2023 – Regeringen är ett hot mot jämställdheten!

Den nya regeringens politik är en politik för splittring, en politik som bygger på att dela upp människor i vi och dom. De för en politik som backar jämställdheten. De prioriterar skattesänkningar för höginkomsttagare samtidigt som de ger svårare ekonomiska förutsättningar för de som redan har det tuffast, inte minst kvinnor i alla åldrar. Det […]

Uttalande från S-kvinnor Skånes distriktskongress 2022

S-kvinnor Skåne säger nej till NATO!   Vi anser att Sveriges militära alliansfrihet och därmed nej till inträde i Nato är en fortsatt nödvändighet för gemensam säkerhet, fred och nedrustning. Internationell solidaritet har alltid varit en viktig del av S-kvinnors grund. De främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala: fattigdom, sjukdomar och […]

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktsårskongress 2021

En skattepolitik för jämlikhet och jämställdhet Skattesystemet måste göras om. Det anser S-kvinnor i Skåne som på sin kongress kräver ett nytt skattesystem utifrån en fördelningspolitisk profil för att uppnå jämställdhet och jämlikhet Skattesystemet reformerades på 1990-talet, men sedan dess har omfattande avsteg gjorts från grundläggande principer om neutralitet, förutsägbarhet och likformighet. Exempelvis har införandet […]

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktsårskongress 2020

Signera och ratificiera FN:s konvention om kärnvapenförbund S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri från kärnvapen. Vi är besvikna över att Sverige valt att i nuläget inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som röstade […]

Uttalande i samband med Corondapandemin

Coronapandemin visar behovet av mer resurser till sjukvården både nu och efter krisen   Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i Corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för […]

Uttalande EU-val

Stå upp för kvinnors rättigheter, rösta S i EU-valet! Den 26/5 är det val till Europaparlamentet. Det är ett val om vilket Europa vi vill ha. För S-kvinnor i Skåne är det tydligt, vi måste nå ett Europa med mer öppenhet, jämställdhet och solidaritet. Arbetet med jämställdhet är en viktig grund för fredliga och trygga […]

Uttalande S-kvinnors distriktskongress 2018

I helgen har de skånska S-kvinnorna samlats för kongress. Det kommande verksamhetsåret kommer att ägnas åt valarbete på olika sätt för att bidra till en röd och feministisk valseger i Sverige, Skåne och de skånska kommunerna. Vi ser STORA feministiska segrar runt om i landet tack vare socialdemokratiskt ledda styren nationellt, regionalt och lokalt i […]