Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017:  Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik! Införandet av en individualiserad föräldraförsäkring är prioriterat för S-kvinnor i Skåne för att krossa den ojämna fördelningen av obetalt hemarbete samt utjämna löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Därför är det positivt att Socialdemokraternas kongress i denna fråga tog viktiga kliv framåt, kongressen […]

Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017: Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga!  Idag har inte alla människor friska tänder, de höga kostnaderna i tandvården har bidragit till att tänderna åter igen blivit en klassfråga. Människor tvingas därför välja bort tandläkarbesök och barn till föräldrar med sämre ekonomi får […]