Uttalande ang. kärnvapenförbud

Uttalande på Skånes partidistriktskongress 2018 Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att […]

Sverige måste ratificera konventionen om kärnvapenförbud

I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Övriga massförstörelsevapen – kemiska vapen och biologiska […]

Uttalande utvisningar till Afghanistan

S-kvinnor i Skånes delegation deltog under helgen i debatten kring att stoppa utvisningarna till Afghanistan. S-kvinnor i Kronoberg lade i samband med detta fram ett förslag till uttalande som tyvärr inte gick igenom på kongressen. Här nedan finns det förslaget till uttalande som Kronobergs distrikt föreslog och som vi från S-kvinnor i Skåne stöttade på […]

Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017:  Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik! Införandet av en individualiserad föräldraförsäkring är prioriterat för S-kvinnor i Skåne för att krossa den ojämna fördelningen av obetalt hemarbete samt utjämna löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Därför är det positivt att Socialdemokraternas kongress i denna fråga tog viktiga kliv framåt, kongressen […]

Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017: Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga!  Idag har inte alla människor friska tänder, de höga kostnaderna i tandvården har bidragit till att tänderna åter igen blivit en klassfråga. Människor tvingas därför välja bort tandläkarbesök och barn till föräldrar med sämre ekonomi får […]