Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017:

Tänderna är en del av kroppen och ska inte vara en klassfråga! 

Idag har inte alla människor friska tänder, de höga kostnaderna i tandvården har bidragit till att tänderna åter igen blivit en klassfråga. Människor tvingas därför välja bort tandläkarbesök och barn till föräldrar med sämre ekonomi får sämre tandhälsa. Dessutom slår det också extra hårt mot kvinnor på grund av de ojämställda lönerna som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Detta är helt oacceptabelt. Tänderna är en del av kroppen och bör därför jämställas med övrig sjukvård. Detta är en viktig feministisk fråga. Därför är det glädjande att Socialdemokraterna på sin kongress beslutat att gå vidare för att hitta förslag som gynnar en regelbunden och förebyggande tandvård, det är helt i linje med vad S-kvinnor i Skåne står för och kommer fortsätta jobba vidare för.