Om

S-kvinnors Skånedistrikt har till uppgift att med utgångspunkt i S-kvinnors ändamål verka för ett samhälle
där kvinnor och män är jämställda.

S-kvinnors Skånedistrikt ska samla Malmökretsen, klubbar och enskilda medlemmar inom sitt område samt
utifrån program- och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya klubbar bildas.

S-kvinnors Skånedistrikt ska särskilt uppmärksamma önskemål om medlemmars skolning för det politiska
engagemanget.

Vår verksamhetsinriktning hittar du här >>

Våra stadgar hittar du här >>