Uttalande utvisningar till Afghanistan

S-kvinnor i Skånes delegation deltog under helgen i debatten kring att stoppa utvisningarna till Afghanistan. S-kvinnor i Kronoberg lade i samband med detta fram ett förslag till uttalande som tyvärr inte gick igenom på kongressen.

Här nedan finns det förslaget till uttalande som Kronobergs distrikt föreslog och som vi från S-kvinnor i Skåne stöttade på kongressen.

”S-kvinnor kräver ett omedelbart tillfälligt stopp för utvisningarna till Afghanistan. Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra. Afghanistan är inget säkert land. När ungdomarna kom till Sverige var de minderåriga med skyddsbehov och de behöver fortfarande skydd, råd och stöd. En del av dem som utvisas nu har dessutom ingen relation till landet de utvisas till, en del kan inte ens språket. Detta är ungdomar med drömmar och förhoppningar om framtiden. De flesta har integrerat sig väl i samhället, går i skolan och är aktiva i föreningar och har blivit nya familjemedlemmar. Vi kan inte svika dem nu.

S-kvinnor kräver ett tillfälligt och omedelbart stopp för utvisningar till Afghanistan till dess att säkerheten för de som utvisas kan garanteras.”

21 augusti 2017