Sverige måste ratificera konventionen om kärnvapenförbud

I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för en konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten.

Övriga massförstörelsevapen – kemiska vapen och biologiska vapen – är sedan tidigare förbjudna i separata konventioner. Kärnvapen omfattas emellertid inte av något motsvarande förbud.

I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen har länge funnits en kamp för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen, det är därför oerhört viktigt att Sverige ratificerar konventionen.

(Antagen av S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse i oktober 2017)