Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik!

Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktskongress 2017: 

Individualiserad föräldraförsäkring krävs för en progressiv feministisk politik!
Införandet av en individualiserad föräldraförsäkring är prioriterat för S-kvinnor i Skåne för att krossa den ojämna fördelningen av obetalt hemarbete samt utjämna löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Därför är det positivt att Socialdemokraternas kongress i denna fråga tog viktiga kliv framåt, kongressen beslutade att det skulle tas fram en tidsplan för införandet samt att ytterligare steg för ett införande ska ske under nästa mandatperiod. S-kvinnor i Skåne kommer fortsatt driva på för att införandet ska ske så snart som möjligt!