Uttalande EU-val

Stå upp för kvinnors rättigheter, rösta S i EU-valet!

Den 26/5 är det val till Europaparlamentet. Det är ett val om vilket Europa vi vill ha. För S-kvinnor i Skåne är det tydligt, vi måste nå ett Europa med mer öppenhet, jämställdhet och solidaritet. Arbetet med jämställdhet är en viktig grund för fredliga och trygga samhällen. 

De mörka högerkonservativa och nationalistiska krafterna som vi ser runt om i Europa bidrar inte bara till ökade klyftor mellan människor och länder utan är ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Det måste vara ett prioriterat arbete för EU att alltid slå vakt om kvinnors rättigheter!

Dels måste EU säkerställa att kvinnor har rätt till sin egen kropp, vi måste värna aborträtten och säkerställa att mäns våld mot kvinnor upphör. Dels måste EU säkerställa att de kvinnorättsorganisationer som finns i respektive medlemsland får ekonomiskt stöd att driva sitt viktiga arbete. Men det handlar också om att arbeta hårdare för att stoppa sexköp och människohandel.

Men EU måste även bidra till ökad trygghet på hela arbetsmarknaden och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor upphör, din månadsinkomst ska inte baseras på kön. Vi måste trygga kvinnors ekonomiska självständighet under arbetslivet och när du gått i pension.

Det handlar om kvinnors frihet! Det behövs mer progressiva feministiska röster i Bryssel. Rösta S i EU-valet!

S-kvinnor i Skånes distriktskongress

Malmö, 2019-04-14