Kvinnor blickar framåt! Bilda nätverk!

                                                                                                             Studieledare och ordförande i skånska S-kvinnoklubbar bjuds in till ett möte för att diskutera studierna i klubbarna och för att bilda nätverk. Under kvällen kommer Maria Olsson från ABF att delta och informera om deras studieverksamhet och hur ABF kan vara behjälpliga för klubbarna. Klubbarna berättar om sin verksamhet och om önskemål om […]