En politik för Fred, frihet och feminism

Vi närmar oss ett val. Ett viktigt val. EU valet 26 maj 2019. Hur vill vi att Europa och övriga världen ska fortsätta sin utveckling? Kvinnliga rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratin urholkas i EU och globalt. Högerextremistiska partier arbetar kvinnofientligt och främlingsfientligt, de går på den fria pressen, åklagare och domstolar. Det finns en opposition […]

Kampen för rösträtten

Den 17 december 1918 togs ett historiskt beslut om att även kvinnor får rösträtt i Sverige. I slutet på 1800-talet hade bara män med en stor inkomst eller förmögenhet rösträtt. De flesta i Sverige hade alltså inte rösträtt, det var ett borgerligt privilegium. Utgångspunkten var tydlig – rösträtt var bara för de som hade förtjänat […]

Sys­ter­skap som bi­stånd

I vår omvärld har Sverige varit en positiv kraft för fred, folkrätt, mänskliga rättigheter, nedrustning och jämställdhet. Vi behöver gå vidare och ta täten i arbetet för en hållbar utveckling med FNs utvecklingsmål Agenda 2030. För oss S-kvinnor är det glädjande att Agenda 2030 har flera jämställdhetsmål som att avskaffa våld mot kvinnor, stärka kvinnors […]

Debattinlägg Mäns våld mot kvinnor

Vi lovar att aldrig sluta kämpa för kvinnors rättigheter Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och har med S-kvinnor i spetsen genomfört omfattande jämställdhetspolitiska reformer som satt Sverige på kartan som ett av de mest jämställda länderna i världen. Men även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder har vi har mycket kvar att […]

Debattinlägg Fredsarbete och internationell solidaritet

Vi säger nej till militarism och upprustning – in med fler kvinnor i fredsprocesser Kvinnor har kämpat länge med fredsfrågorna. Vi får inte glömma vår historia, vad vi har stått upp för och vilka beslut som har fattats för att orka fortsätta vårt arbete framåt i tiden. Vi vill med det Socialdemokratiska kvinnoförbundets historiskt långa […]

Debattinlägg Feministiskt Arbetsliv

Ett feministiskt arbetsliv Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle där ojämställdheten mellan kvinnor och män blir som mest tydlig i arbetslivet. Vår socialdemokratiskt ledda regering har gjort många åtgärder för att förändra detta den senaste mandatperioden, exempelvis fler steg för en jämställd föräldraförsäkring, uppnått lägsta ungdomsarbetslösheten sedan 2003, tagit bort FAS 3, höjt taket […]

Debattinlägg hederskultur

”Efter sommarlov får ingen stol i skånska klassrum stå tom på grund av att en elev har blivit bortgift mot sin vilja.” Att stoppa allt hedersrelaterat våld är en självklar del i vår feministiska kamp. Det skriver Elin Gustafsson, Sabina Nilsson och Ann-Louise Levau, S-kvinnor i Skåne. Efter sommaren vill vi inte att några medier […]

Investera i fredskultur för framtida generationer

Med vårt nya tvärpolitiska nätverk vill vi erbjuda väljarna en politik som bryter militarismens tolkningsföreträde och stärker den fredspolitiska debatten. Vi vill visa världen att vi tror på lösningar bortom hot och våld. skriver Madeleine Göransson S-kvinnor. Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Vi reser, studerar och arbetar över gränserna, vi möts på sociala […]

Medeltida arvsregler – en skam för Sverige

Debattörerna: Avskaffa fideikommiss, lika arvsrätt ska gälla även de rikaste Fideikommiss är ett tjusigt namn på en unken företeelse. Det handlar om en form av egendom som inte får delas och därför inte kan bli föremål för arvskifte. Eftersom reglerna skapades på medeltiden, och eftersom syftet var att förmögna mäns jordegendomar oförminskade skulle stanna inom […]

Den som lätt kan bytas ut vågar sällan öppna sig och säga ifrån eller anmäla

Vi hoppas att landets alla borgerliga politiker hör dånet från de många tusen röster som nu kräver rätten att få vara trygg på jobbet så att riksdagen kan avskaffa allmän visstidsanställning. Det skriver de två socialdemokraterna Elin Gustafsson och Annelie Karlsson. Genom #metoo har sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet synliggjorts. Och det är inte […]