Debattinlägg Mäns våld mot kvinnor

Vi lovar att aldrig sluta kämpa för kvinnors rättigheter

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och har med S-kvinnor i spetsen genomfört omfattande jämställdhetspolitiska reformer som satt Sverige på kartan som ett av de mest jämställda länderna i världen. Men även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder har vi har mycket kvar att göra.

Flickor och kvinnor upplever en större rädsla än pojkar och män för överfall kopplat till sexualisering och objektifiering. Många väljer att inte gå ut ensamma, speciellt kvällstid. Det är oacceptabelt. Vi kan aldrig understödja en struktur där rädsla begränsar flickors och kvinnors livsutrymmen.

Var tionde kvinna i Sverige har utsatts för våld i en nära relation. Varje år mördas ca 15 kvinnor av en man i en nära relation och förra året anmäldes 7 230 våldtäkter.

För att våldet mot kvinnor ska upphöra driver S-kvinnor Skåne införandet av en nolltolerans mot all form av våld mot kvinnor, är för en samtyckeslagstiftning, stärkt stöd till kvinnojourer och ett stopp för sexualiserande reklam.

  • Nolltolerans mot all form av våld mot kvinnor

Sverige bör anta en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Det är män som slår som är problemet. Regeringen har under mandatperioden antagit en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor med samlade åtgärder som omfattar 900 miljoner kronor. Det är ett viktigt steg i rätt riktning.

  • Samtyckeslagstiftning

Sex ska vara frivilligt, bygga på ömsesidighet och respekt. Om inte frivilligt, så är det olagligt. Patriarkatet måste brytas, våld och förtryck i alla former måste upphöra. Regeringen har gått fram med en stärkt sexualbrottslag med samtycke och oaktsamhet. Det är tydligt att jämställdheten prioriteras när Socialdemokraterna styr Sverige.

  • Stärkt stöd till kvinnojourer

Landets tjej- och kvinnojourer uppger att de tvingas neka kvinnor hjälp på grund av platsbrist. En långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourerna måste säkras. Därför är det glädjande att regeringen under mandatperioden förstärkt stödet till kvinno- och tjejjourer med totalt 100 miljoner kronor årligen under 2016 – 2019.

  • Stopp för sexualiserande reklam

Exploateringen av kvinnokroppen och sexualiseringen av det offentliga rummet måste få ett stopp. Det nedvärderar kvinnor och leder till psykisk ohälsa på grund av synen på kvinnan som förmedlas. Kvinnor är inga varor som kan konsumeras, vilket sexistiskt bildspråk ger sken av. Det är omöjligt att uppnå jämställdhet mellan könen så länge stereotypa skildringar av kvinnor och män inom media och reklam reproduceras.

S-kvinnor ser att ett jämlikt samhälle inte är möjligt om vi inte når ett jämställt samhälle. Vi tar kampen för att du som kvinna ska känna dig trygg i hemmet, i samhället och i arbetslivet. Det är vår utgångspunkt i valrörelsen. Den 9 september råder det ingen tvekan om att en röst på Socialdemokraterna är en röst för jämställdhet.

Elin Gustafsson, ordförande S-kvinnor i Skåne

Sara Mellander, ledamot S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse

Feministisk Perspektiv 2018-09-07 >>