En politik för Fred, frihet och feminism

Vi närmar oss ett val. Ett viktigt val. EU valet 26 maj 2019.

Hur vill vi att Europa och övriga världen ska fortsätta sin utveckling?

Kvinnliga rättigheter, mänskliga rättigheter och demokratin urholkas i EU och globalt.

Högerextremistiska partier arbetar kvinnofientligt och främlingsfientligt, de går på den fria pressen, åklagare och domstolar.

Det finns en opposition mot SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) samtidigt dör omkring 800 kvinnor om dagen pga komplikationer kopplade till graviditet, förlossning och osäkra aborter. Vi behöver bekämpa prostitution och människohandel, sexuellt våld mot kvinnor och flickor.

Kvinnors frihet är mindre än mäns frihet. Det gäller såväl politiskt, ekonomiskt och socialt, det har skett en tillbakagång för kvinnors rättigheter i EU de senaste tre till fem åren.

Vårt arbete med jämställdhet och jämlikhet är en viktig grund för fredliga, trygga samhällen, en bättre hälsa och en bra ekonomisk tillväxt. Det säger forskningen.

Var tredje kvinna i EU är utan arbete idag. Det är inte försvarbart. Tillväxten skulle öka med 27% om de hade ett arbete att gå till.

Vi behöver en kraftfull klimatpolitik. Vi har ett klimat som drabbas av dramatiska förändringar där förutsättningarna till livet på jorden påverkas. Barn och ungdomar demonstrerar för sin framtid, de är oroade över den värld som de ska ta över en dag. Vi måste ta deras rop på allvar!

Vi behöver ett tankeskifte från en dominerande patriarkal säkerhetspolitik till en säkerhetspolitik som prioriterar individen-mänsklig säkerhet.

Vapen och militarism levererar våld, hot, död och förintelse, det drabbar klimatet. Människor flyr från komplicerade krig, konflikter och klimatkatastrofer på dödsbringande och otrygga transporter över hav och land.

Kvinnor och barn är de mest utsatta och drabbas hårdast. Människohandeln ökar när fler människor tvingas på flykt. Det största antalet drabbade är offer för sexuell exploatering.

Jag vill ha rätt att bestämma över min kropp, mitt liv. Jag vill inte vara rädd för att bli utsatt för våld, sexuellt våld eller sextrakasserier i hemmet, på arbetet eller på gatorna. Jag vill leva i fred och frihet, ha ett arbete att gå till med en bra och rättvis löneutveckling.

Jag vill leva i en demokrati där alla har ett lika värde tillsammans med min familj i gemenskap med vänner och andra som finns runtomkring mig. Jag vill leva utan hot och rasism i samhället som ger utanförskap.

 

Madeleine Göransson internationellt ansvarig  och ledamot i distriktsstyrelsen för  S-kvinnor i Skåne

Ystads Allehanda 2019-05-06