Långt kvar till kvinnofrid i kommunerna

Över hela landet vittnar kvinnor och kvinnojourer om våld mot kvinnor och brist på stödbostäder. Kvinnofridsbarometern visar att många kommuner måste ta frågan på väsentligt större allvar, skriver Carina Ohlsson förbundsordförande och Elin Gustafsson ordförande S-kvinnor, Skåne. 25 november är FNs internationell dag för att motverka mäns våld mot kvinnor. Under hösten har vi fått […]

S-kvinnor Österlen: Vi vill inte vara med och leka krig!

Krigsövningen Aurora är en primitiv militär uppvisning som bara skapar mer osäkerhet, obalans och bygger murar. Vår feministiska utrikespolitik ger dubbla budskap, skriver Madeleine Göransson och Ingalill Bjartén, sekreterare respektive ordförande i S-kvinnor Österlen. Aurora -| krigsövningen som vill förmedla: »Så här stora och starka är vi« Men istället skapar den pågående övningen bara mer […]

1 år kvar till valet, könsmaktsordningen får inte styra den offentliga debatten!

Att se manliga politiker inte ta sina kvinnliga kollegor på allvar, att kvinnliga politiker görs till karikatyrer i medierna och att kvinnliga politiker svartmålas istället för att bli bemötta med sakargument är ovärdigt både för politiken och för väljarna. Det skriver Elin Gustafsson, ordförande för S-kvinnor i Skåne. Politiska företrädares politiska gärning och politiska vilja […]

Generell arbetstidsförkortning måste vara nästa steg!

Snart samlas S-kvinnor från hela landet för kongress i Karlstad. En av de viktigaste frågorna gäller kortare arbetstid för alla. Från S-kvinnor i Skåne kommer vi att driva på för en starkare feministisk politik, internationell solidaritet, ökad jämlikhet och en stark gemensamt ägd och finansierad välfärd. För att klara detta krävs fler feministiska reformer kopplade […]

Vinstjakten i välfärden måste få ett slut

Den påstådda valfriheten är idag de facto en nedmontering av välfärden. Det måste bli ett stopp för vinstjakten, skriver Inger Nilsson, ordförande S-kvinnor i Skåne, Hillevi Larsson, vice förbundsordförande S-kvinnor och Elin Gustafsson, ledamot S-kvinnor i Skåne. Välfärden består av pedagoger, undersköterskor, barnskötare och all annan personal som varje dag jobbar för att hålla ihop […]

8 mars 2017

Skånska dagbladet: skd ETC: 5 reformer som skulle lyfta jämställdhetspolitiken I dag, på internationella kvinnodagen, uppmärksammas krav på jämställdhet över hela världen. Men för att verkligen nå ett jämställt samhälle måste vi arbeta aktivt med dessa frågor årets alla dagar. Det gör vi i S-kvinnor Skåne. Vi ställer kvinnokamp, klasskamp och antirasistisk kamp sida vid […]