1 år kvar till valet, könsmaktsordningen får inte styra den offentliga debatten!

Att se manliga politiker inte ta sina kvinnliga kollegor på allvar, att kvinnliga politiker görs till karikatyrer i medierna och att kvinnliga politiker svartmålas istället för att bli bemötta med sakargument är ovärdigt både för politiken och för väljarna. Det skriver Elin Gustafsson, ordförande för S-kvinnor i Skåne.

Politiska företrädares politiska gärning och politiska vilja ska granskas, inte deras personer och kön.

Idag har den offentliga debatten gått vilse och fokuserar mer på vem de politiska företrädarna är och inte på den politik de för. Ideligen blir kvinnor påminda om att de inte ”bara” är politiker utan kvinnliga politiker. Ett epitet som aldrig följer manliga politiker.

Aldrig lyfts det fram att Stefan Löfven är man och statsminister eller att Sverige har en manlig statsminister. Att en politiker förväntas vara man är en av de mest seglivade och destruktiva normerna i dagens Sverige. Den hör varken hemma här eller någon annanstans år 2017.

Frustrationen över att aldrig bli betraktad som ”enbart” politiker är lika förgörande för kvinnors politiska engagemang idag som för kommande generationers. Det finns en sexism som går tvärs igenom blockpolitiken och hela den offentliga debatten. Om inte alla människors lika värde och kompetens tas tillvara är det något väljarna förlorar på och ytterst demokratin.

Nu när det är ett år kvar till valet anser S-kvinnor i Skåne att det är dags att tonläget ändras. Att se manliga politiker inte ta sina kvinnliga kollegor på allvar,att kvinnliga politiker görs till karikatyrer i medierna och att kvinnliga politiker svartmålas istället för att bli bemötta med sakargument är ovärdigt både för politiken och för väljarna.

Alla som verkar på den politiska arenan måste se till att fokus ligger på de politiska sakfrågorna. Att göra något annat är både förminskande och fördummande och ger på sikt ett lågt valdeltagande.

Hela samhället måste nu verka för att det sker en förändring. Det behövs också provokatörer som utmanar könsnormer som inte ser politikernas gärningar och åsikter som det viktigaste. Könsmaktsordningen krymper politiken.

S-kvinnor i Skåne utmanar alla som påstår sig vara feminister och anhängare av jämställdhet och vill se om de på riktigt har modet att förändra så att politiska företrädare oavsett kön eller könstillhörighet kan ta plats på lika villkor i den offentliga debatten. Det är vad S-kvinnor i Skåne tänker ta strid för i den stundande valrörelsen, det är vi skyldiga både väljarna och demokratin.

Elin Gustafsson

Ordförande S-kvinnor i Skåne

Sydsvenskan 2017-09-07 >>