Skåne måste stötta våra polska systrar

Rätten till säker abort är avgörande för kvinnors självbestämmande. Men det är inte en frihet vi har råd att ta för given. Hoten mot aborträtten kryper allt närmare. EU-parlamentet riktade i dagarna hård kritik mot Polens regering för att ha utövat påtryckningar mot en domstol. Målet: Ett närmast totalt förbud mot aborter i Polen.

Den polska regeringen har redan försökt inskränka Polens redan hårda abortlagstiftning. Efter kraftiga protester har man tvingats backa från de mest extrema förslagen. Men det betyder alltså inte att kampen är vunnen. I stället har striden flyttats till en annan arena: rättsväsendet. Det är talande för hur abortmotståndare använder varje tillgänglig angreppspunkt för att beröva kvinnor denna grundläggande rättighet.

Även i Sverige ser vi hur företrädare för både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lägger förslag om att vårdpersonal ska få rätt att vägra utföra aborter. De hänvisar till religionsfriheten. Men det handlar bara om ännu ett sätt att begränsa kvinnors möjlighet att välja abort. Att förflytta makten till någon annan. Så är det redan i Polen, där till och med offer för incest kan vägras abort, eftersom läkaren alltid har rätt att säga nej.

Alla människor äger rätten till sin egen kropp. Därmed är den gravida kvinnan den enda som kan avgöra om en abort ska utföras eller inte. Den rätten garanteras av svensk abortlagstiftning och därför måste vi stå emot alla försök att inskränka den. Oavsett var de kommer ifrån. Vi måste också arbeta i EU och internationellt för att värna rätten till abort i alla länder.

Under 1960-talet fick svenska kvinnor åka till Polen för att göra aborter. Nu är det dags att återgälda den solidariteten. Om polska kvinnor förvägras rätten till en säker abort i sitt hemland borde vi se till att de kan få hjälp i Sverige. Eftersom rätten ska gälla alla, oavsett inkomst, vill vi också se över möjligheterna till statliga subventioner.

I praktiken kommer ett sådant beslut framför allt att beröra Skåne. Vår region ligger närmast Polen och tack vare goda kommunikationer är det enkelt för polska kvinnor att ta sig hit. Frågan har nu också blivit aktuell i Region Skåne genom ett initiativärende från Miljöpartiet. Alla kvinnors rätt till abort är en fråga vi socialdemokrater drivit länge, så självklart ställer vi oss bakom förslaget om att uppmana regionstyrelsen i Skåne och den svenska regeringen att agera.

Sverigedemokraterna har i stället redan ställt sig på den polska regeringens sida. Det kommer knappast som en överraskning. SD var också det enda svenska partiet som röstade emot EU-resolutionen. Att det borgerliga regionstyret i Skåne verkar vela och inte tagit ställning i frågan är en större besvikelse. Vi hoppas att de ska ansluta sig till vår linje. Att de också vill stå upp för jämställdhet och kvinnors rättigheter, precis som de gjorde i EU-parlamentet. Det borde ärligt talat inte vara ett svårt beslut.

Som socialdemokrater, S-kvinnor och feminister kommer vi alltid att stå upp för rätten till fri abort, nationellt och internationellt. Just nu är det våra polska systrar vars rättigheter hotas. Sverige och Skåne måste stå vid deras sida, stödja deras kamp och garantera dem rätten till säkra aborter om deras egen regering försöker ta den ifrån dem. De polska kvinnornas sak är vår.

 

Elin Gustafsson (S)

Ordförande för S-kvinnor Skåne

 

Anna-Lena Hogerund (S)

Ordförande för Arbetarekommunen i Lund

Publicerades i Kvällsposten 4 december 2020