Vår kamp mot mäns våld mot kvinnor pågår ständigt

Var tjugonde minut anmäler en kvinna i Sverige en misshandel. Var tionde barn i Sverige har sett pappa slå mamma. Tusentals kvinnor och barn i Sverige måste fly för sina liv och leva gömda.
Den 25 november är internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Den S-ledda regeringen har under sina sju år vid makten varit tydlig – arbetet för att stoppa detta våld är lika viktigt som kampen mot gängkriminaliteten.
Före sommaren presenterades ett omfattande åtgärdspaket – ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor, med både förebyggande insatser, stöd och skydd och skärpt lagstiftning. En röd tråd i arbetet är långsiktighet.
Exempel på åtgärder är ändrad läroplan för skolan, för att stärka barns kunskaper om sexualitet, samtycke och relationer. En långsiktig finansiering av kvinnojourerna, lagförslag om att enklare kunna utfärda kontaktförbud och skärpta straff för de som bryter mot förbuden. Mer pengar har också tillförts, bland annat till polisen som fått ökade resurser och anställt 350 fler utredare för vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn.
Kampen mot mäns våld mot kvinnor kräver också att vi stärker arbetet regionalt och lokalt. Det gäller såväl här i Skåne som i resten av landet. Enligt lagen har kommunen det yttersta ansvaret för hjälp och stöd till den våldsutsatta. Att Socialtjänstens arbete med dessa frågor stärks är därför en viktig del av åtgärdsprogrammet.
Den 1 augusti i år trädde en lagändring i kraft som förtydligar att kommunen även ansvarar för att den som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det. Det kräver att många kommuner stärker det våldsförebyggande arbetet med bland annat uppsökande verksamhet.
Kommunen har också en skyldighet att garantera eget boende till våldsutsatta kvinnor, vilket långt ifrån alla lever upp till idag. Möjligheten att ge förtur till en bostad måste säkerställas, så att ingen stannar i en destruktiv relation eller går tillbaka till en förövare för att de inte har eget boende.
Sist men inte minst måste kommunens samverkan med regionen, som ansvarar för hälso- och sjukvård, förbättras så att fler utsatta kvinnor upptäcks och ges den hjälp de har rätt till.
Vi S-kvinnor fortsätter dagligen vår kamp mot mäns våld mot kvinnor. Vi fortsätter också bevaka att våra kommuner och regioner lever upp till sina skyldigheter. Välkommen i kampen du med!

Annika Strandhäll
Förbundsordförande S-kvinnor
Elin Gustafsson
Distriktsordförande S-kvinnor i Skåne

Publicerad i Kristianstadsbladet 25 november 2021