Coronakrisen är också en våldskris för många kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som vi måste arbeta med att bekämpa varje dag. Det farligaste en kvinna kan göra i Sverige i dag är att leva med en våldsam man, sett till den årliga statistiken. Den verkligheten är något vi som socialdemokrater aldrig kan acceptera. Vi vill se ett fullt ut jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.

 

I Skåne har många kommuner backat i Unizons nationella rankning ”Kvinnofridsbarometern”. En förklaring är att insatser för att stötta skyddade boenden och lokala kvinnojourer nedprioriterats och pengar dras in. Även Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik talar sitt tydliga språk om vikten av att de skånska kommunerna växlar upp sitt arbete. Många kommuner och organisationer har ställt sig bakom länsstyrelsen i Skånes samling ”Ett jämställt Skåne”, men i statistiken ser vi hur anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ligger på höga nivåer och vi vet att mörkertalet är stort. Omräknat och baserat på antal av 100 000 invånare visar BRÅ att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor under 2018 ligger på exempelvis 351 i Perstorp, 360 i Klippan och 188 i Trelleborg. Det är viktigt att hela samhället nu växlar upp sitt arbete och säkerställer att det förebyggande arbetet tillsammans med direkta stödinsatser säkras under krisen och efter.

 

Just nu när vi är mitt uppe i arbetet med att bekämpa Covid-19 måste hela samhället hjälpas åt för att stoppa smittspridningen och följa expertmyndigheternas rekommendationer. Dock får inte detta viktiga arbete göras utan att vi samtidigt riktar fokus på det som alla viktiga tjej- och kvinnojourer runtom i landet vittnar om: Att våld i nära relationer har ökat sedan corona-krisen bröt ut. Dessutom larmar Barnens rätt i samhället om ett ökat tryck på BRIS hjälptelefon.

 

Allt fler tvingas stanna hemma för att minska smittspridningen. Med en ökad isolering och när mer tid spenderas hemma, ökar risken för att barn, unga och kvinnor blir mer våldsutsatta och deras möjlighet att söka stöd- och hjälpinsatser blir mindre. Samtidigt uppstår en större tystnad i samhället precis som vi vet uppstår under semestertider eller högtidshelger när det är färre personer som kan se och upptäcka signaler och slå larm.

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen är en feministisk regering som på område efter område vidtagit åtgärder för att öka jämställdheten generellt och bekämpa våld i nära relationer i synnerhet. Dels har det handlat om skärpta straff. Dels har det handlat om att stärka tjej- och kvinnojourernas verksamhet. Men det har också handlat om att mer av de brott som begås också måste prioriteras i utredningsarbetet hos polisen, för det krävs ökade resurser. Den S-ledda regeringen har möjliggjort att det just nu rekryteras 350 fler utredare hos polisen, som ska inrikta sig just på sexualbrott och våld i nära relationer. Vi vill även understryka vikten av den samtyckeslagstiftning som regeringen infört och som är världens hårdaste sexualbrottslagstiftning. Vi har även sett till att kriminalisera att barn får bevittna våld i hemmet.

 

Med anledning av corona-krisen presenterade regeringen dessutom i början av april en satsning där de tillför 100 miljoner kronor till barn- och kvinnorättsorganisationer. Detta är viktigt och avgörande för att de som utsätts för eller hotas om våld i nära relationer ska kunna få rätt hjälp och stöd. Mer insatser har sedan följt för att stötta olika delar av idéburen sektor. Men mer måste göras.

 

Låt oss komma ihåg, vi kan vara säkra på att utsattheten och våldet i hemmet kommer att fortsätta öka nu under krisen. Därför måste insatser för att säkra tryggheten i hemmet vara en naturlig del av hanteringen av corona-krisen. Precis som vi hanterar folkhälsan, sjukvårdens kapacitet, jobben, företagen, välfärden och samhällsekonomin.

 

Våld mot kvinnor är en av de yttersta konsekvenserna och beviset på ett ojämställt samhälle. Det måste vi gemensamt bekämpa.

 

Joakim Sandell (S)

Riksdagsledamot Malmö och ledamot justitieutskottet

 

Elin Gustafsson (S)

Riksdagsledamot Lund och ordförande för S-kvinnor i Skåne

Publicerades i Expressen den 17 juni 2020