Det livsfarliga kvinnohatet måste upphöra

I helgen samlas socialdemokratiska kvinnor från hela landet på S-kvinnors kongress i Borlänge. Här ska S-kvinnor anta ett nytt politiskt program för de kommande åren. Det politiska programmet ligger till grund för vår framtida politik och inriktning. Därför är det viktigt att det inte råder några tveksamheter om vad S-kvinnor vill med sin politik. Vi har kämpat hårt för de vinster vi nått inom jämställdhetsområdet i Sverige, men länder runt om i världen visar på att den feministiska kampen måste fortgå och stärkas och där är S-kvinnor fortsatt en viktig och stark aktör. Vi kommer aldrig att acceptera att kvinnors rättigheter nedmonteras. Vi är stolta över hur långt Sverige kommit, men dagens politiska landskap visar tydligt att det aldrig går att ta de segrarna för givna. De måste ständigt försvaras och vinnas på nytt.  Ett område som vi anser är viktigt att arbeta med är mäns våld mot kvinnor. Så länge vi kan minnas har kvinnor mördats på grund av att de är kvinnor. De patriarkala strukturerna lever och frodas runt omkring oss varje dag. Vi socialdemokrater och S-kvinnor i synnerhet har alltid arbetat för ett jämställt samhälle där kvinnor ska slippa utsättas för sexism och kvinnohat. Vi är inte där ännu och fortfarande mördas kvinnor i Sverige varje år på grund av att de just är kvinnor. Det kan inte fortsätta så. Ett viktigt steg framåt är att det tillkommer en straffskärpning vid mäns våld mot kvinnor, framför allt vid dödligt våld. Redan till S-kvinnors kongress för två år sedan drev vi S-kvinnor i Skåne frågan om att sexistiska och kvinnohatande motiv ska innebära straffskärpning, om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som femicid, vilket innebär en straffskärpning. Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide när motivet är kvinnohat. Vi kan nu se att förslaget till denna kongress är att bifalla motionen vilket gläder oss eftersom det är ett viktigt steg att ta när det gäller mäns våld mot kvinnor. Regeringen presenterade i början på sommaren ett åtgärdsprogram som syftar till att intensifiera sitt arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det är ett paket som omfattar åtgärder för att förebygga och stoppa våldet och åtgärder när det gäller stöd och skydd samt straffskärpningar. Åtgärdsprogrammet innehåller 40 olika punkter för att uppnå målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Under en av dessa punkter kan vi läsa att en utredning ska överväga en ny straffskärpningsgrund för brott där ett motiv varit att offret är av ett visst kön eller har en viss könsidentitet. Detta är helt i linje med det vi i S-kvinnor i Skåne har motionerat om och är något vi välkomnar. Vi kommer att fortsätta att bevaka och driva denna fråga. Vi ger inte upp förrän ett jämställt samhälle uppnåtts där det utbredda våldet mot kvinnor och kvinnohatet upphört.

Artikeln är publicerad i tidningen Arbetet den 1 oktober 2021
https://arbetet.se/2021/10/01/det-livsfarliga-kvinnohatet-maste-upphora/