Högre löner, bättre villkor – men var finns pengarna?

Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för de patienter som legat i respirator. Dessutom är en stor del av den planerade vården nu inställd vilket innebär att köerna till vården för andra sjukdomar växer. Vård- och omsorgen i kommunerna arbetar hårt för att minska riskerna för smittspridning.

 

Därför låter det ju bra mycket av det som företrädarna för Liberala kvinnor skriver, men i Skåne ser vi inte var pengarna ska komma ifrån till exempelvis bättre löner och villkor för anställda i vården. Liberalerna i Skåne är just i detta nu, och samtidigt som vi går genom den största krisen någonsin för svensk sjukvård, i färd med att genomdriva besparingar på den skånska hälso- och sjukvården på över 900 miljoner kronor. De här besparingarna beror på att Allianspartierna i Skåne valt att inte skjuta till några pengar för att vi blir fler och äldre och därmed efterfrågar mer vård. Det har gjort att man tvingats skära ner antalet vårdplatser, vilket i sin tur gjort att operationsköerna vuxit. Särskilt beklämmande är de här sparplanerna när staten i år skjutit till nästan 1,2 miljarder till den Region Skåne. I de nationella satsningarna har Liberalerna varit delaktiga genom januarisamarbetet med regeringen. Men Alliansen i Region Skåne har stoppat våra regionala S-förslag att dela ut de här pengarna till sjukvården. Det enda de delar ut är besparingskraven.

 

Även vård och omsorg i kommunerna har länge haft en otillräcklig finansiering, låg grundbemanning, många privata utförare och osäkra anställningar. Som timanställd har man enbart rätt till sjuklön de dagar man är bokad att arbeta, något som gör det ekonomiskt svårt att stanna hemma från jobbet även vid lättare förkylningssymtom.  En av rekommendationerna för att minska smittspridning. I Kristianstad kommun där Liberalerna också är med och styr ligger ett besparingskrav på 50 miljoner inom äldreomsorgen, ett förslag som givetvis borde bytas ut mot ett äldreomsorgslyft pandemin. Omsorgen har länge släpat efter med en tillräcklig bemanning på sjuksköterskesidan. Sjuksköterskorna är kommunens högsta medicinska kompetens och har en nyckelroll i att hejda smittspridningen. Att förstärka omsorgen med fler sjuksköterskor och skapa en stabilitet och bättre kvalitet behövs tydligt.

 

Vi S-kvinnor har länge kämpat för en stark välfärd med trygga arbetsvillkor så som att ta bort delade turer och säkerställa att heltid är en lagstadgad norm. Men i det ansträngda läge som sjukvården nu är i är det tydligt att vi också dels behöver mer resurser till välfärden men även se till att våra gemensamma resurser stannar i välfärden för att säkerställa just god arbetsmiljö och tillräckligt med personal. Därför hoppas vi att Liberala kvinnor också vill bidra till den utvecklingen och på riktigt förverkliga en stärkt hälso- och sjukvård i Region Skåne och i Kristianstad kommun.

 

 

Carina Ohlsson

Förbundsordförande S-kvinnor

 

Elin Gustafsson

Distriktsordförande S-kvinnor i Skåne

 

Sabina M.Hultgren

Ordförande S-kvinnor Kristianstad-Åhus

 

Kristina Lindbåge (S)

Vice ordförande omsorgsnämnden

Publicerades i Kristianstadsbladet 26 maj 2020