Sexuella trakasserier hör inte hemma i ett modernt samhälle

Manschauvinisten är snart är ett minne blott. I alla fall om man får tro svenska folkets svar i Jämställdhetsmyndighetens undersökning om attityder till sexuella trakasserier. Endast tre procent av befolkningen tycker att det är okej när män bland sina manliga vänner drar nedsättande skämt om kvinnor. Samtidigt är inte alla måna om att markera olämpligheten när de skämten dras.
Det har gjorts flera studier på skillnader i utsatthet mellan flickor och pojkar. De flesta studier visar att det i högre grad är flickor och kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier och att det i majoriteten av fallen är en pojke eller man som är den som utsätter. När påståenden fälls, till exempel om att kvinnor får skylla sig själva om de utsätts för tafsande på grund av utmanande klädsel, är det oftast kvinnor som tar avstånd.
Sexuella trakasserier hör inte hemma i ett modernt samhälle. Metoo-uppropen har på ett tydligt sätt visat på behovet av ett ständigt pågående arbete för att motverka sexuella trakasserier och sexism. Vi kan inte luta oss tillbaka. Det behövs lagstiftning mot sexistisk reklam, marknadsföring och objektifiering av kvinnor i media. Det arbetet är långt ifrån klart.

Annika Strandhäll, förbundsordförande S-kvinnor
Elin Gustafsson, distriktsordförande S-kvinnor Skåne

Publicerad i Kristianstadsbladet 24 januari 2022