Distriktskongress 2020

S-kvinnor i Skåne håller distriktskongress söndagen den 19 april kl 09:30-15:00 i festsalen på Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10 i Malmö.

Här nedan finner ni anmälningsformulär till distriktskongressen 2020

Anmälan av ombud till distriktskongress 2020

Anmälan av ersättare/åhörare

Anmälan av ersättare som endast närvarar vid förhinder

Här nedan finner ni nomineringsformulär till distriktskongressen 2020

Nominering av ordförande

Nominering av ledamöter

Nominering av revisorer

Nominering av revisorsersättare

Nominering av valberedning