Olivia Nordgren Trelleborg

Tal till Olivia Nordgren 7 juni 2019

Systrar och kamrater.

Vi är här för att minnas och hedra en stor kvinnas gärning.

Idag är det femtio år sedan Olivia Nordgren dog.

Olivia var det moderna Trelleborgs första riksdagsledamot. Hon kunde också ha varit en av de legendariska kvinnor som var bland de första i riksdagen.

1921 var hon föreslagen till riksdagen, men hon avstod eftersom hon hade fyra små barn. Hon ansåg att kvinnor skulle yrkesarbeta och engagera sig både fackligt och politiskt, men i första hand ändå vara hemma med barn.

Vi vet ju att det här också var kvinnoförbundets linje ända fram till 1972 då det nya programmet ”Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik” antogs.

Det var där vi krävde barnomsorg till alla barn, lika lön för lika arbete och sextimmarsdagen.

Barnomsorg för alla barn har vi fått, lika lön och en bra föräldraförsäkring som innebär att även pappor är hemma med barnen.

Våra krav har förändrat samhället och tillvaron för både kvinnor och män.

1925 ansåg Olivia att hennes barn kunde klara sig själva, hon sa ja och valdes in i andra kammaren från 1926.

Olivia föddes i Gislöv 1880. Som 14-åring blev hon typograflärling på Trelleborgs allehanda. Hon var enda flickan i tryckeriet och fick därför också passa upp hemma hos tryckeriägaren. Det blev långa arbetsdagar, men hon såg positivt på den här perioden. Dels fick hon lära sig hur det gick till i borgerliga familjer med servering, dukning och annat. Dels fick hon som typograflärling läsa och sätta texter från stadsfullmäktige och kommunala nämnder.

Hon fick den fortbildning hon behövde för att sedan kunna bli en bra politiker.

Olivia gick in i partiet 1907 och i kvinnoklubben 1911. Hon kom in i kommunfullmäktige redan 1915 – trots att endast män hade rösträtt. Hon var valbar tack vare att hon hade egen inkomst.

1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt. En reform som hade diskuterats i många år och som kunde genomföras tack vare att liberalerna och socialdemokraterna var överens.

1921 genomfördes rösträtten, och jag funderar ibland på hur kvinnorna kände det när de röstade för första gången. Det var nog väldigt högtidligt. Jag borde förstås ha frågat min mormor, men som det ofta är – de riktigt viktiga sakerna glömmer man att fråga om.

Olivia stred för allas lika värde. Hon tog tag i både stora och små frågor. Hon gjorde viktiga insatser i livsmedels-kommissionerna under både första och andra världskriget.

Det var ransonering på nästan allt, och hon bidrog till en rättvis fördelning. Alla skulle ha så att de klarade sig.

Hon kämpade för lika folkpension till kvinnor och män. Om detta finns ett väldigt bra protokoll från arbetarekommunen. Hon kämpade på mötet och fick arbetarekommunen med sig på en remiss till partiet som präglades av jämlikhet.

Hon var den drivande kraften bakom både barnpensioner och änkepensioner.

Hon bidrog till hembiträdeslagen som gav hembiträden rätt till ledighet och hygglig lön.

Per Albin Hansson ansåg att om hon hade varit man skulle hon ha blivit statsråd. Det är lätt att sucka och fnissa över ett sådant uttalande, men vi vet ju hur det var – och hur det var ända in på 90-talet.

Olivia Nordgren var i många år ledamot av arbetarekommunens styrelse. Hon var enda kvinnan i partistyrelsen och enda kvinnan i typografförbundets styrelse. Hon var ordförande i både kvinnoklubben och i skånedistriktet. Hon var aktiv medlem fram till sin död den 7 juni 1969.

Gunborg Pettersson hade kontakt med Olivia under sin egen tid som ordförande. De träffades i Olivias lägenhet på Nygatan och diskuterade klubben och kvinnans roll i samhället.

Gunborg talade på Olivias begravning. Nicolaikyrkan var fylld till sista plats, och Gunborg talade om det som förenade dem; kvinnors villkor och kvinnors framtid.

Olivia Nordgren hade politiskt inflytande under den period när Sverige gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. Nu tackar vi Olivia Nordgren för hennes insatser för kvinnor och för män, och jag föreslår en stunds tystnad.

Lena Näslund, ordförande S-kvinnor i Trelleborg