Uttalande ang. kärnvapenförbud

Uttalande på Skånes partidistriktskongress 2018

Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Socialdemokraterna i Skåne vill att Sverige ratificerar avtalet.
Arbetarrörelsen har alltid kämpat för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen. I en orolig omvärld behövs ett aktivt arbete för nedrustning.

Malmö söndagen den 8 april

S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelses tidigare uttalande i frågan kan läsas här>>

Fler uttalanden från partidistriktskongressen kan läsas här>>