Tidsbegränsad bodelning

Tidsbestämd bodelning   I helgen samlas socialdemokratiska kvinnor från hela landet på S-kvinnors förbundskongress i Norrköping. Under kongressen ska flera motioner hanteras bland annat en skånsk motion gällande tidsgräns vid bodelning.   Ekonomiskt våld är ett maktmedel som ofta används mot kvinnor i destruktiva förhållanden. En trygg ekonomi är en viktig grund i en människas […]

Sexuella trakasserier hör inte hemma i ett modernt samhälle

Manschauvinisten är snart är ett minne blott. I alla fall om man får tro svenska folkets svar i Jämställdhetsmyndighetens undersökning om attityder till sexuella trakasserier. Endast tre procent av befolkningen tycker att det är okej när män bland sina manliga vänner drar nedsättande skämt om kvinnor. Samtidigt är inte alla måna om att markera olämpligheten […]

Vår kamp mot mäns våld mot kvinnor pågår ständigt

Var tjugonde minut anmäler en kvinna i Sverige en misshandel. Var tionde barn i Sverige har sett pappa slå mamma. Tusentals kvinnor och barn i Sverige måste fly för sina liv och leva gömda. Den 25 november är internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Den S-ledda regeringen har under sina sju år vid […]

Det livsfarliga kvinnohatet måste upphöra

I helgen samlas socialdemokratiska kvinnor från hela landet på S-kvinnors kongress i Borlänge. Här ska S-kvinnor anta ett nytt politiskt program för de kommande åren. Det politiska programmet ligger till grund för vår framtida politik och inriktning. Därför är det viktigt att det inte råder några tveksamheter om vad S-kvinnor vill med sin politik. Vi […]

Välfärden först, för jämställdhet och jämlikhet!

8/3 är det internationella kvinnodagen. Vi S-kvinnor vill se ett fullt ut jämställt och jämlikt samhälle. För att klara det behöver vi gemensamt säkerställa en trygg välfärd efter behov. Men en stark och gemensam välfärd är inte själva slutmålet, den är ett verktyg för att utöka demokratins räckvidd. Det är en grund för allas frihet. […]

Skåne måste stötta våra polska systrar

Rätten till säker abort är avgörande för kvinnors självbestämmande. Men det är inte en frihet vi har råd att ta för given. Hoten mot aborträtten kryper allt närmare. EU-parlamentet riktade i dagarna hård kritik mot Polens regering för att ha utövat påtryckningar mot en domstol. Målet: Ett närmast totalt förbud mot aborter i Polen. Den […]

Pappor som säljer sex ska anmälas till socialtjänsten

Kvinnor som tvingas sälja sina kroppar till svenska män är ofta offer för människohandel och kommer många gånger från fattiga EU-länder. Den svenska sexköpslagen infördes 1999 vilket var en stor seger för S-kvinnor som drev fram den då unika lagändringen. Lagen innebär att den som köper sex ska straffas, men inte den som säljer. Det […]

Högre löner, bättre villkor – men var finns pengarna?

Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för de patienter som legat i respirator. Dessutom är en stor del av den planerade […]