Uttalande S-kvinnors distriktskongress 2018

I helgen har de skånska S-kvinnorna samlats för kongress. Det kommande verksamhetsåret kommer att ägnas åt valarbete på olika sätt för att bidra till en röd och feministisk valseger i Sverige, Skåne och de skånska kommunerna. Vi ser STORA feministiska segrar runt om i landet tack vare socialdemokratiskt ledda styren nationellt, regionalt och lokalt i Skåne. Dock behövs det en socialdemokratisk valseger i höst 2018 för att vi ska kunna jobba vidare med ett feministiskt och jämlikt samhälle.

Vi skånska S-kvinnor kommer därför att fokusera på fyra prioriterade områden i valrörelsen. Det första gäller vikten att helt stoppa mäns våld mot kvinnor. Fortfarande 2018, efter ett år präglat av #metoo-rörelsens framfart begränsar förtryckande maktstrukturer kvinnors utrymme på olika sätt i samhället. Det privata är fortfarande politiskt och mäns våld mot kvinnor är ett tydligt bevis. Sexualiserande reklam måste förbjudas och vi måste få till en samtyckeslagstiftning. Men vi behöver också säkerställa att de kvinnor som utsätts för olika slag av övergrepp får den hjälp och det stöd de behöver, bland annat genom ökat stöd till landets kvinnojourer.

Det andra området handlar om att vi S-kvinnor står upp för att människors liv inte får begränsas av patriarkala maktstrukturer som förstärks av och legitimeras genom hederskulturella inslag. En del av detta är det våld som utförs mot kvinnor med grunden och legitimiteten från hederskultur. Vårt mål är att stärka kvinnor i deras strävan efter självständighet och jämställdhet, i privatlivet, i utbildningen och i arbetslivet. Vi måste ha ett samhälle som håller ihop och där vi tar krafttag mot den särskilda form av strukturellt förtryck som hedersrelaterat våld och förtryck innebär.

Som tredje område ser vi behovet av ökat arbete för internationell solidaritet, nedrustning och fred. Militarismen och upprustningen ökar i världen och leder till mindre jämställda och osäkra samhällen för kvinnor. Vi lever nu i en orolig värld som domineras av konflikter och kriser snarare än fred och solidaritet. Av en mängd olika anledningar drivs människor på flykt från sina hem. Kvinnor och barn är i många fall den grupp som är mest utsatt.

S-kvinnor i Skåne vill också prioritera att stoppa den ojämställdheten som är tydlig mellan kvinnor och män i arbetslivet. Pensions- och lönegapen minskar, men det behövs krafttag för att förverkliga ett helt feministiskt och rättvist arbetsliv. En nyckel till detta är en ny arbetstidsreform med en sänkt heltidsnorm om 30 timmar. S-kvinnor menar därför att det är hög tid att förändra heltidsnormen som en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid. Det är dessutom en viktig jämställdhetsreform.

S-kvinnor i Skåne tar den feministiska kampen! För ett rättvist och jämlikt samhälle.