Uttalande i samband med Corondapandemin

Coronapandemin visar behovet av mer resurser till sjukvården både nu och efter krisen

 

Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i Corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för de patienter som legat i respirator. Dessutom är en stor del av den planerade vården nu inställd vilket innebär att köerna till vården för andra sjukdomar växer. Vård- och omsorgen i kommunerna arbetar hårt för att minska riskerna för smittspridning.

 

S-kvinnor vill med anledning av de utmaningar som vården befinner sig i lyfta frågan om behovet av en tillräckligt finansierad offentlig vård. Det är nu extra tydligt att våra gemensamma resurser behöver stanna i välfärden för att säkerställa god arbetsmiljö och tillräckligt med personal framför vinster i privata bolags fickor.

 

I Skåne har alliansstyret ett sparkrav på sjukvården om 900 miljoner kronor under 2020. Detta samtidigt som vi står inför den största utmaningen i sjukvården i modern tid. Även innan Corona fanns det stora utmaningar i den skånska vården med för långa köer, 180 färre vårdplatser än för två år sedan och otillräcklig finansiering. Dagens pandemi visar på behovet av att öka kapaciteten i vården även i normallägen. Det kräver ekonomiska resurser!

 

Vård och omsorgen har länge haft en otillräcklig finansiering, låg grundbemanning, många privata utförare och osäkra anställningar. Som timanställd har man enbart rätt till sjuklön de dagar man är bokad att arbeta, något som gör det ekonomiskt svårt att stanna hemma från jobbet även vid lättare förkylningssymtom.  En av rekommendationerna för att minska smittspridning.

 

Utöver mer resurser till både sjukvård och vård- och omsorg krävs ytterligare åtgärder. Vi S-kvinnor vill att heltid som norm ska vara en lagstadgad rättighet, vi vill avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform och avskaffa delade turer. Vi vill nå ett hållbart arbetsliv genom förkortad heltidsnorm om 30 timmar samt ställa hårdare krav på att arbetsgivaren säkerställer god arbetsmiljö. Dagens pandemi tydliggör behovet av en välutbyggd och finansierad välfärd med trygga arbetsvillkor. Något som S-kvinnor i Skåne har kämpat för och kommer att fortsätta kämpa för.

 

S-kvinnor i Skåne distriktsstyrelse 2020-05-15