Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktsårskongress 2021

En skattepolitik för jämlikhet och jämställdhet

Skattesystemet måste göras om. Det anser S-kvinnor i Skåne som på sin kongress kräver ett nytt skattesystem utifrån en fördelningspolitisk profil för att uppnå jämställdhet och jämlikhet

Skattesystemet reformerades på 1990-talet, men sedan dess har omfattande avsteg gjorts från grundläggande principer om neutralitet, förutsägbarhet och likformighet. Exempelvis har införandet av jobbskatteavdraget inneburit att den skatt som betalas på lön har reducerats medan skatt på pension, sjukpenning, a-kassa och föräldrapenning inte har det. S-kvinnor i Skåne anser att det är en orättvisa som måste ändras.

Skattepolitiken måste återfå en tydlig fördelningspolitisk och jämställdhetspolitisk profil för att minska de ekonomiska klyftorna. Skattepolitiken ska också utformas så att det gynnar en grön omställning. Klimat- och miljöförstörande verksamhet ska beskattas hårdare. Inom vissa områden kan till exempel höjda miljö- eller konsumtionsskatter växlas mot sänkta skatter på arbete.

Skatterna ska garantera välfärdens finansiering, jämlikhet och jämställdhet samt främja arbete. S-kvinnor i Skåne kräver därför att skatterna bör växla från skatt på arbete till skatt på konsumtion och kapital. Vi vill också att Rot- och rutavdragen ska avskaffas och att ränteavdragen successivt tas bort S-kvinnor i Skåne vill även ha riktad beskattning på klimat- och miljöförstörande verksamhet, avskaffa jobbskatteavdraget, införa förmögenhetsskatt, införa högre kapitalskatter och återinföra värnskatt. Vi vill även införa en noga utredd fastighetsskatt. Slutligen menar vi även att pension, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning ska beskattas som inkomst på arbete. Därför vill vi göra om skattesystemet i sin helhet utifrån en fördelningspolitisk profil för att nå jämställdhet och jämlikhet!