Uttalande från S-kvinnor i Skånes distriktsårskongress 2020

Signera och ratificiera FN:s konvention om kärnvapenförbund

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri från kärnvapen. Vi är besvikna över att Sverige valt att i nuläget inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som röstade ja.
S-kvinnor i Skåne menar att Sverige behöver fullfölja sina åtaganden, signera och ratificera konventionen. För att stärka Sveriges arbete för fred och nedrustning borde Sverige också deklareras som en kärnvapenfri zon. S-kvinnor har sedan 1950-talet haft en ledande roll i den svenska kampen mot kärnvapen och för nedrustning. Den kampen fortsätter vi att driva, både internationellt, nationellt och lokalt. Nu kräver vi att Sverige tar på sig en ännu tydligare ledartröja för att realisera en kärnvapenfri värld.