Uttalande angående situationen i Gaza

Läget i Gaza är akut och fruktansvärt, rapporter fortsätter komma om allt fler civila dödsoffer, många av dem kvinnor och barn. Hjälporganisationer vittnar om att det inte finns någonstans för civilbefolkningen att gömma sig eller fly undan bomberna.

 

Civila ska inte betala priset för Hamas fruktansvärda attack. Israel måste följa internationell humanitär rätt. Gisslan måste släppas, det humanitära biståndet stärkas och den svenska regeringen måste återuppta biståndet till Palestina.

 

Det urskillningslösa våldet måste få ett slut.

Israeler och palestinier behöver att få leva i fred, sida vid sida, i två fria och demokratiska stater.