Uttalande från S-kvinnors distriktskongress 2023 kring hyvling

Fram tills 2016 var det ingen som i sin vildaste fantasi trodde att fenomenet hyvling skulle kunna ske eller ens vara lagligt. Alla har tidigare trott att timmarna du är anställd på är tryggade i LAS, inte bara din anställning. Detta fenomen är vanligast i de yrken där kvinnor verkar exempelvis inom handeln och vården. Det är i allra högsta grad en fråga för S-kvinnor. Vi synliggör problemen med ojämställdheten som finns i samhället.

 

Hyvlingen bidrar till otrygga arbete och ofrivillig deltid. Du klarar inte din försörjning på en anställning utan behöver flera jobb för att trygga din inkomst och ditt uppehälle.

Vi måste driva frågan om att timmarna ska vara tryggade i LAS så att man kan leva på sin lön. Alla ska kunna planera sin fritid, framtid och trygga sin försörjning.

Annars riskerar vi att skapa ett samhälle där ungdomar inte kan flytta hemifrån och föräldrar ej kan bekosta det mest grundläggande för sina barn som mat i magen, framtidstro och kläder på kroppen. I förlängningen blir fler kvinnor fattigpensionärer.

 

Heltid som norm kan inte bara vara slagord till 1:a maj det måste bli på riktigt också!