Uttalande från S-kvinnor Skånes distriktskongress 2022

S-kvinnor Skåne säger nej till NATO!

 

Vi anser att Sveriges militära alliansfrihet och därmed nej till inträde i Nato är en fortsatt nödvändighet för gemensam säkerhet, fred och nedrustning. Internationell solidaritet har alltid varit en viktig del av S-kvinnors grund. De främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala: fattigdom, sjukdomar och epidemier, klimatförändringar, krig, sexualiserat våld och terror. Samtidigt bygger jämställdhet grunden för trygga starka samhällen, fred och stabilitet, det ökar människors frihet och självbestämmande.

 

Runt om i vår värld pågår katastrofer, krig och konflikter som främst drabbar civila, kvinnor och barn. S-kvinnor står upp för alla människors rätt att leva ett liv i fred och frihet. Det är med förfäran vi nu följer den ryska regimens krigsföring mot Ukraina. Kriget är olagligt, oförsvarligt och oförklarligt. Ukrainas territoriella gränser och suveränitet måste respekteras. Mänskliga rättigheter måste säkerställas. Familjer som splittras måste kunna återförenas.

 

I krig och konflikter ökar kvinnors exploatering, deras ekonomiska förutsättningar och självbestämmande minskar och sexuellt våld ökar. Kvinnors perspektiv på konflikt, fred och säkerhet måste tas tillvara samtidigt som kvinnors deltagande, makt, inflytande och säkerhet stärks såväl under en konflikt som före och efter.

 

Vi S-kvinnor i Skåne fortsätter att prioritera en feministisk utrikespolitik och står upp för den internationella solidariteten. Kampen för fred och frihet handlar om allas vår gemensamma framtid.

 

S-kvinnor Skånes distriktskongress 24 april 2022