#MeeToo – inte den enskildes ansvar

I kölvattnet av Me Too-rörelsen vill S-kvinnorna i Skåne att människors berättelser sätts i ett strukturellt sammanhang
och blir en fråga i valrörelsen.– Me Too-upproret måste kopplas till kampen mot diskriminering och trakasserier
på jobbet. Trygga arbetsplatser är en viktig fråga som vi kommer att driva i valrörelsen, säger Elin Gustafsson,
ordförande för S-kvinnor i Skåne och kommunalråd i Lund.

Trygga anställningsvillkor och de fackliga frågorna hänger intimt ihop med möjligheterna att bryta negativa strukturer på arbetsplatserna. Det menar Elin Gustafsson, som tycker att villkoren på arbetsplatserna är en viktig valfråga.

– Anställningstryggheten måste stärkas. Osäkra anställningsförhållanden bidrar till att människor inte vill vara ”besvärliga” och ta upp trakasserier och diskriminering på sitt jobb, menar hon.

– Det måste gå att kritisera på sin arbetsplats, att vända ut och in på saker och våga ifrågasätta strukturer som inte är bra. Det ska gå att ha nolltolerans för diskriminering och trakasserier och människor måste våga träda fram och berätta.

INTE DE ENSKILDAS ANSVAR

Ofta blir frågor om diskriminering och dålig behandling på arbetsplatser reducerade till att vara en enskild persons berättelser eller upplevelser. Men, menar Elin Gustafsson, vad vi ser är strukturellt och inte något ovanligt.

– När detta förvandlas till enskilda berättelser blir det svårare att peka på en större lösning och lättare för arbetsgivaren att säga att det är den enskildes ansvar. Vi S-kvinnor vill lyfta upp diskussionen till att handla om strukturer, för vi vet att detta är problem som måste bekämpas med åtgärder på en annan nivå. Det handlar om arbetsrättslig lagstiftning, trygghet på arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Detta är A och O för att kunna komma till rätta med problemen på arbetsplatserna.

– I kommuner, landsting och regioner där arbetsgivaren är offentlig, finns det även andra möjligheter att jobba in strukturperspektivet hårdare och att arbeta mer med värdegrundsfrågor. Vi ska ha nolltolerans för trakasserier och höja den generella kunskapsnivån om dessa frågor.

#METOO

Me Too-upproret handlar mycket om att säkra bra villkor på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden, menar Elin Gustafsson. Från kvinnodistriktet och kvinnoklubbarnas sida har det tagits åtskilliga initiativ kring Me Too.

– Vi försöker visa att alla de här upplevelserna och berättelserna inte bara är enskilda berättelser utan del av ett större strukturellt problem, som vi vill bekämpa. En annan fråga som är viktig för S-kvinnor är våldet mot kvinnor – I vår nya valstrategi har vi bland annat som ett av de prioriterade områdena lyft fram våld mot kvinnor. På många medlemsmöten ute i klubbarna har det diskuterats väldigt mycket. Det har varit viktigt att lämna utrymme för att prata om upplevelser i relation till ett större politiskt sammanhang. Elin Gustafsson är glad att regeringen lyft frågan om samtyckeslagstiftning.

– Det är något som S-kvinnor drivit väldigt hårt. Vi jobbar ständigt med nya feministiska förslag som slår bredare på de strukturella problemen. Elin Gustafsson berättar också om arbetet mot hedersrelaterat våld. – Vi måste vara en stark röst och driva på för att hederskultur inte ska begränsa människors rätt till sin egen kropp eller rätten att uttrycka sig och att få vara sig själv.

FREDSPOLITIK – ISTÄLLET FÖR KRIGSPOLITIK

Ett område där kvinnor historiskt har varit starka förkämpar är internationell solidaritet och fredsarbete. Detta är lika aktuellt som alltid, säger Elin Gustafsson. – Världen behöver inte mer krigspolitik. Den behöver fredspolitik. Fredsarbetet och internationell solidaritet är en grundpelare i kvinnorörelsen. – Den internationella solidariteten och fredsarbetet måste åter bli en prioriterad och överordnad fråga. Vi har en svensk tradition med många förkämpar för fred och många av dem har varit kvinnor. Fredspolitik, för nedrustning och förbud mot kärnvapen och massförstörelsevapen, mot minor och död och förstörelse, allt som drabbar främst oskyldiga, civila, barn och kvinnor – detta är feministiska grundvärderingar. När andra skramlar med vapen, måste vi stå upp för förnuftet, för freden.

FEMINISTISK ARBETSMARKNAD

Feministisk arbetsmarknad är också ett område som är prioriterat i valstrategin. – Vi måste ännu mer tydliggöra den politik som krävs för att vi ska kunna få ett feministiskt arbetsliv. Vi vet att många kvinnor inte orkar jobba till pensionen utan sliter ut sig. Kvinnor ska självklart orka arbeta, vilket man inte gör idag i många yrkesgrupper. – Därför ser vi arbetstidsförkortning som en viktig åtgärd för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Detta var en av de viktigaste frågorna för S-kvinnor Skåne när vi var på S-kvinnors nationella kongress. Nationellt har S-kvinnor historiskt varit tydliga förespråkare för arbetstidsförkortning och nu har man igen tagit ett beslut som tydligare visar att S-kvinnor nationellt driver frågan om arbetstidsförkortning och minskad heltidsnorm till 30 timmar. Pensionerna är också en mycket viktig politisk fråga, framhåller Elin Gustafsson, som påpekar att regeringen idag har förbättrat förutsättningarna avsevärt för många pensionärer. – Men vi behöver ändå fortsätta arbeta för att alla får en pension som det går att leva på. Mycket handlar då om att många kvinnor inte orkar jobba hela arbetslivet, men också om rätt till heltid. Detta är ett område som vi kommer att trycka på ännu hårdare kring.

LOVE FLYGREN, Skånska Socialdemokraten, Nummer 2 2018