#metoo

S-kvinnor i Skåne är tydliga, vi måste jobba tillsammans för att synliggöra och bryta de patriarkala och sexistiska strukturer som finns i samhällets alla delar. S-kvinnor organiserar kvinnor för att med politiken som redskap göra just detta och jobba för ett jämlikt samhälle.

Under rörelsen #metoo vill vi från S-kvinnor i Skåne tydliggöra liksom S-kvinnor i Malmö att – vill ni engagera er i politiken – kom med. Tillsammans är vi starka och tillsammans förändrar vi världen och bygger ett bättre samhälle.

S-kvinnor är en organisation för de som identifierar sig som kvinnor. Hos oss kan vi stötta varandra och du kan känna att du inte är ensam utan det finns en organisation som både kan ge stöd och som kan driva frågan. Vill du ha kontakt så tveka inte att kontakta någon av klubbarna eller någon på distriktsnivå. http://www.skvinnorskane.se/kontakt/