Kvinnoklubben KARL, Malmö 3 oktober

Välkomna till vårt mycket intressanta öppna möte den 3 oktober kl. 18.00 på Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16.

Vår Karlinna Aicha Bah kommer att berätta om ett FN forskningsprojekt om irreguljär Migration från Afrika till Europa. Irreguljär migration är när folk migrerar till ett land på ett illegalt sätt, och i just detta projekt undersökte Aicha och hennes kollegor på FN hur Afrikaner emigrerat till Europa genom att korsa medelhavet eller att ta sig över de 6 meter höga gallren mellan Marocko och Spanien med målet att hamna på den Spanska sidan för att söka asyl. Projektet som administrerades i 13 Europeiska ville till djupet förstå varför Afrikaner riskerar sina liv genom att korsa medelhavet med en gummibåt, hur deras livssituation var i Afrika, vad det är de söker i Europa och hur deras befintliga livssituation är i Europa på olika plan. Detta kommer att hållas på Engelska, men med mycket bilder som talar för sig själv.

S-Kvinnoklubben KARL