Distriktskongress 2022

S-kvinnor i Skåne håller distriktskongress söndagen den 24 april 2021. Kongressen planeras att genomföras på Ungdomens hus i Malmö.

Här nedan finner ni anmälningsformulär till distriktskongressen 2022

Anmälan av ombud till distriktskongress 2022

Anmälan av ersättare

 

Här nedan finner ni nomineringsformulär till distriktskongressen 2021

Nominering av ordförande till S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse

Nominering av ledamöter till S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse

Nominering av revisorer för S-kvinnor i Skåne

Nominering av revisorsersättare för S-kvinnor i Skåne

Nominering av valberedning för S-kvinnor i Skåne