Distriktskongress 2021

S-kvinnor i Skåne håller distriktskongress lördagen den 24 april 2021. Kongressen kommer att ske digitalt.

 

Här nedan finner ni anmälningsformulär till distriktskongressen 2021

Anmälan av ombud till distriktskongress 2021

Anmälan av ersättare/åhörare

 

Här nedan finner ni nomineringsformulär till distriktskongressen 2021

Nominering av kassör till S-kvinnor i Skånes distriktstyrelse

Nominering av ledamöter till S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse

Nominering av revisorer för S-kvinnor i Skåne

Nominering av revisorsersättare för S-kvinnor i Skåne

Nominering av valberedning för S-kvinnor i Skåne

 

Här finner ni nomineringsformulär av ombud till S-kvinnors förbundskongress 2021

Nominering av ombud till S-kvinnors förbundskongress 2021